23, సెప్టెంబర్ 2023, శనివారం

పరవశించి శ్రీరామనామమును


పరవశించి శ్రీరామనామమును పాడుకొనెడువేళ 


పరమమూర్ఖులు దురుసులాడితే బాధపడగనేల

పరమశుంఠలు తప్పులుపడితే భయముపొందనేల


కుమతు లితరులను గొప్పచేయుచు గొణిగిన సిగ్గేల

విమతులు కొందరు బెదిరించినచో భీతిచెందనేల


కొందరిచెవులకు కటువుగదోచిన నందుకు వగపేల

కొందరిమనసుల కింపుగదోచును సందేహము వలదు 


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.