20, సెప్టెంబర్ 2023, బుధవారం

రామభజన చేయరే


రామభజన చేయరే సీతా

రామభజన చేయరే


రామ జగదభిరామ యనుచు ప్రేమతో మీరంద రిపుడు

శ్యామలాంగ రామచంద్ర జానకీమనోజ యనుచు

కోమలాంగ కృపాపాంగ కువలయాధినాథ యనుచు

కామితార్ధవరద యనుచు కారుణ్యనిలయ యనుచు


భూమిజనుల కందరకును క్షేమమును చేకూర్చుమనుచు

స్వామి నిన్ను నమ్మినాము ప్రేమతో మమ్మేలు మనుచు

పామరులము మమ్ము దయతో పాలించగదయ్య యనుచు

రామచంద్ర త్రిభువనైకరక్షకుడవు తండ్రి యనుచు


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.