24, జనవరి 2016, ఆదివారం

శ్రీరామభీమార్జునం.       భీమార్జునము.
       నీనామదివ్యమంత్రం
       బీనాడె గొంటి రామా 
       ఏనాడు లేని సౌఖ్యం
       బానందధామ గల్గెన్

      భీమార్జునము.
ఈ భీమార్జునవృత్తానికి గణవిభజన త-ర-గ. గురులఘుక్రమం UUIUIUU పాదం నిడివి 7అక్షరాలే కాబట్టి యతిమైత్రిస్థానం ఏమీ అక్కరలేదు. వృత్తం‌కాబట్టి ప్రాసనియమం మాత్రం ఉంటుంది.


ఈ‌భీమార్జున వృత్తానికి కల పూర్వకవి ప్రయోగాల గురించి తెలియదు.

ఈ భీమార్జునం నడకవిషయం చూదాం. దీని గురులఘుక్రమం UUIUIUU అనేదాన్ని UU IUI UU అంటే గగ-జ-గగ అని మూడు ఖండాలుగా  విడదీసి చూస్తే ఈ వృత్తపు నడక తెలుస్తుంది.  ప్రతి ఖండంలోనూ నాలుగేసి మాత్రలతో చతురస్రగతి కనిపిస్తుంది.

నీ‌ నా మ దివ్య మంత్రం
బీ నా డె గొంటి రామా
యే నా డు లేని సౌఖ్యం
బానం ద ధామ గల్గెన్


ఈ వృత్తపు నడకను మరొక విధంగా కూడా చూడవచ్చును. మొదటి గురువునే నాలుగు మాత్రలుగా సాగదీసి ముదటి ఖండంగానూ, అ తరువాత ప్రతి రెండక్షరాలూ ఒక్కొక్క ఖండంగానూ‌ నాలుగు ఖండాలుగా చేసి చూడవచ్చు. ఇప్పుడు మాత్రల దైర్ఘ్యం  4+3 + 3+4  అవుతున్నది.

నీ నామ దివ్య మంత్రం
బీ నాడె గొంటి రామా
యే నాడు లేని సౌఖ్యం
బా  నంద ధామ గల్గెన్
1 వ్యాఖ్య:

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.