25, మార్చి 2018, ఆదివారం

శ్రీరామపట్టాభిషేక సంకీర్తనలు సంపన్నం ఐనవి


శ్రీరామభక్తమహాశయులారా

 ఉగాది పర్వదినం ఐన 18వ తారీఖునుండి ప్రారంభమైన శ్రీరామనవరాత్రాల సందర్భంగా శ్రీరామ పట్టాభిషేక ఘట్టాన్ని వివరిస్తూ విరచించబడి ఈ పట్టాభిషేక సంకీర్తనం నేటితో సంపన్నం ఐనది.

అందరి సౌకర్యం కోసమూ ఈ సంకీర్తనలను ప్రత్యేకంగా ఒక టపాగా పొందుపరచి చూపుతున్నాను. క్రింది పట్టికను గమనించండి. ఇందులో ఇవ్వబడిన కీర్తన సంఖ్య అనేది ఈ సంవత్సరంలో వచ్చిన కీర్తనల వరుససంఖ్య అని గమనించ ప్రార్థన.
452018-03-18ఈరోజు నుండి మహిత శ్రీరామ నవరాత్ర మారంభము
462018-03-18కనుడి సింహాసనంబున
472018-03-19పరమాత్ముడు రాముని పట్టాభిషేకము
482018-03-20రాజదండము దాల్చె రామచంద్రుడు
492018-03-21కానుకలను చదివించు చున్నారు
502018-03-22వనజాతేక్షణు పట్టాభిషేకము
512018-03-23తానేల చూడరాడయ్యా
522018-03-24కనుగొంటిమి కనుగొంటిమి
532018-03-24ప్రభువు రామచంద్రుని పట్టాభిషేక వేళ
542018-03-25తరింపజేయగ తారకబ్రహ్మము ధరపై వెలసినది


శ్రీరామపరబ్రహ్మార్పణమస్తు.

2 కామెంట్‌లు:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.