28, మార్చి 2018, బుధవారం

వినువారి విననిమ్ము వీనులవిందుగా(కల్యాణి)


వినువారి విననిమ్ము వీనులవిందుగా
నిను గొప్ప జేసెడి ఘనమైన పలుకులు

జననుత శ్రీరామచంద్రదేవ యని
మునిజననుత యని మోక్షదాయక యని
యనుదినమును నిన్ను మనసార భక్తులు
వినయమున పొగడ తనివి తీరెడు నట్లు

వేదరూపుడవని విజ్ఞానఖనివని
వేదాంతగోచర విమలసత్యమ వని
నీదైన తత్త్వము నిరతము యోగులు
లో దలచి  పొగడగ నాదమరచి యుండి

ఎల్లలోకములకు నీశుడ వీవని
తల్లివి తండ్రియు నెల్లర కీవని
చల్లగ పాడగ సాధుజనావళి
యుల్లము నుండి పెల్లుబుక నుత్సాహము


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.