2, మార్చి 2018, శుక్రవారం

ఓ మహానుభావ రామ యూరకుందువా


ఓ మహానుభావ రామ యూరకుందువా
తామసుడని వీనిపైన దయచూప నందువా

నీతిపథము లెఱుగడే నియమనిష్ఠ లెఱుగడే
ప్రీతిగ పెద్దలను సేవించుటే యెఱుగడే
కోతిబుధ్ధి వానిపైన కొసరుటేల దయయని
సీతాపతి నాపైన శీతకన్ను వేసితివా

వేదవిదుల నెఱుగడే వేదార్ధ మెఱుగడే
వేదాంత మెఱుగడే వేదములే యెఱుగడే
వేదవేద్యుడ నేనను విషయమే యెఱుగడే
యీ దురాచారు నేల చేదుకొందు నందువా

భవరుజాలక్షణముల వలన నిట్లైతి తండ్రి
యవలక్షణములు నా యాత్మలోనివా తండ్రి
భవదీయ సుతుడ గా కెవడనయ్య నా తండ్రి
రవిచంద్రవిలోచన రక్షించవయ్య నన్ను


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.