20, అక్టోబర్ 2014, సోమవారం

మేలుకొను డయ్య యిటు లుంట మేలు గాదుచదివేరు చదువులు చదివిన చదువుల

    పదిలమౌ సారంబు బట్టలేరు

పలికేరు పలుకులు పలికెడి పలుకులు
    చిలుకు విషాగ్నులు తెలియలేరు

నడిచేరు నడతలు నడిచెడు నడతల
    పొడమెడు చెడుగులు పోల్చలేరు

బ్రతికేరు బ్రతుకులు బ్రతికెడు బ్రతుకుల
    కలిగెడు పతనంబు కాంచలేరు

ఇలకు చనుదెంచి నరులార యెంతసేపు
నేను నేనను భ్రాంతిలో మేను మరచి
పొరలు చున్నారు నూఱేళ్ళు బుధ్ధి మరలి
మేలుకొను డయ్య యిటు లుంట మేలు గాదు

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.