1, డిసెంబర్ 2015, మంగళవారం

అర్థకళా వృత్తంలో రామస్తుతి.

        అర్థకళ.
        నిరవద్యగుణాభరణా
        సురసేవిత శ్రీచరణా
        ధరణీతనయారమణా
        విరతాఖిలదైత్యగణా

ఈ చిన్నారి వృత్తానికి పాదానికి గణాలు స - స - స. అంటే పాదానికి మూడు స-గణాలు. యతిస్థానం లేదు. పైర పద్యంలో అంత్యప్రాసకూడా వాడాను.

ఈ పద్యంలో ఉన్న పదజాలమంతా సంస్కృతమే అనుకోండి. కాని అన్నీ అందరికీ పరిచయం ఉండే పదాలే కాబట్టి సుబోధకంగానే ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను.

జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే, ఇందులో రామాయణసారం సూక్షరూపంలో సాక్షాత్కరిస్తుంది.

1 కామెంట్‌:


  1. ఇంతకీ వృత్తం అని దేని నంటారండీ ! మీరు కొత్త వృత్తం కనిబెట్టి నందులకు శుభాకాంక్షలు !

    చీర్స్
    జిలేబి

    రిప్లయితొలగించండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.