30, డిసెంబర్ 2015, బుధవారం

శ్రీరామ బింబము.


          బింబ.
          భూమిసుతా
          కాముని శ్రీ
          నామము చా
          లీ మహిలోబింబ.

ఈ బింబ వృత్తానికి గణాలు భ-గ. ఎంత పొట్టి వృత్తం! పాదానికి నాలుగే అక్షరాలు. ఉన్న నియమం ప్రాసనియమం ఒక్కటే!.

సుందరీ వృత్తానికి గణాలు భ-గగ ఐతే ఈ బింబానికి భ-గ. కాబట్టి బింబం సుందరిలో అణగి ఉంటుందన్నమాట. ఇది చిత్రకవిత్వం వ్రాసేవాళ్ళకి పనికి వచ్చే సంగతి.

ఈ బింబవృత్తానికి పూర్వకవి ప్రయోగాల గురించి తెలియదు.

7 కామెంట్‌లు:

 1. బాగు,బాగు! అడిగేవాడికి చెప్పేవాడు లోకువని ఒక నానుడి, నేనడుగుతూ పోతున్నా...గౌరవం,గౌరవం... సూర్య పుత్రుణ్ణి కాదులెండి :) ఒదిలేస్తా ఒక్కటి చెప్పేయండి శ్రీ వృత్తం...సరినా....

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. (ఈ వ్యాఖ్య పొరపాటున రెండు సార్లు వచ్చింది.)

   బోలెడు విశేషవృత్తాలున్నాయండీ. వ్రాయాలనే ఉత్సాహంతో పాటు వ్రాయించే ప్రోద్బలం కూడా రామానుగ్రహం మీద్వారా అందుతోంది నాకు. అందుచేత వదలకండి దయచేసి.

   ఈ శ్రీ-వృత్తం కన్నా చిన్నవృత్తం భూమ్మీద లేదు. తప్పకుండా వ్రాస్తానండి.

   తొలగించండి
  2. శ్రీ వృత్తం వచ్చింది దానితో బాటే స్త్రీ వృత్తమూ వచ్చింది.
   కాని శర్మగారి దర్శనం లేదు ఈ రోజున!
   అన్నట్లు ఈ రోజుతో 50 పద్యాలయ్యాయి ఈ విధంగా. వివరంగా ఒకటపా కూడా వేసాను.

   తొలగించండి
  3. నేనొక్కణ్ణే మీ వెనకబడుతున్నానేమోనని సంశయం, మణిరంగం చెప్పండి

   తొలగించండి
  4. ఆంగ్ల సంవత్సరాది శుభాభినందనలు.

   తొలగించండి
  5. మీ కటువంటి సంశయం అవసరం లేదు. నన్ను ముందుకు త్రోసే వారు ఒక్కరైనా లేకుంటే నాకు ఉత్సాహం ఎలా వస్తుంది చెప్పండి?

   తప్పకుండా మణిరంగం వస్తుందండి. అదొక్కటేనా, అన్ని వృత్తమణులూ రంగం మీదికి వస్తాయి రామానుగ్రహమూ పెద్దల ఆశీర్వాదమూ ఉంటే.

   తొలగించండి
  6. మణిరంగంలో ఇప్పటికే పద్యం వచ్చిందండీ. మణిరంగంలో పద్యం

   తొలగించండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.