28, డిసెంబర్ 2015, సోమవారం

నూఱుమారులు పుట్టెరా


నూఱుమారులు పుట్టెరా వాడు నూఱుమారులు చచ్చెరా
తీరు మారలేదురా వాడు శ్రీరామ యనలేదురా
ఎన్ని విద్యలు నేర్చినా వాడెన్ని సిరులు గడించినా
ఎన్ని దేశము లేగినా వాడెన్ని బిరుదులు పొందినా
వెన్నుదన్నుగ  సిరులు బిరుదులు వెంబడించ నేర్చునా
ఎన్నడును శ్రీరామచంద్రుని యెఱుగడాయె శివశివా          
నూఱుతిరిగిరా నవుసరములేని దివ్యమైన మార్గమున్నది
తరచుగా శ్రీరామచంద్రుని తలచువారికి దొరకుచున్నది
ఉరక నటునిటు తిరుగవద్దని గురువులెంత చెప్పిచూచిన
సరకుచేయడు రామచంద్రుని సత్యమెఱుగడు శివశివా     
నూఱుదిక్కులేని వాని నీవే తిన్నగా కాశికి తెచ్చి
రెక్కలల్లార్చి హంస లేచిపోవు నపుడు చెవిలో
చక్కగా తారకమంత్ర మొక్కసారి చెప్పవయ్యా
అక్కజముగా పరమపదమున కఱుగు వాడిక  శివశివా
నూఱ

మే 2014.కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.