31, డిసెంబర్ 2015, గురువారం

విశేషవృత్తాలు 50 పూర్తయ్యాయి.


ఈ రోజు 2015-12-31తో పాహిరామప్రభో శీర్షికలో వెలువడుతున్న విశేషవృత్తపద్యాల వరుస నిరంతరాయంగా కొనసాగి 50వ పద్యంగా శ్రీ వృత్తం వెలువడింది. ఈ శీర్షికను ఆదరిస్తున్న పాఠకులకు ధన్యవాదాలు.


ఇప్పటి వరకు వచ్చిన 50 వృత్తాల పట్టిక


అజితప్రతాపముఅలసగతి ఇంద్రవంశం కుమారలలితకుమారవిలసిత
కౌముదిచంద్రవర్త్మచిత్రపదం జలదము తరళము
తోటకముత్వరితగతి ద్రుతవిలంబితం నర్కుటము నవమాలిని
పదమాలి పాదపము ప్రమాణి పంక్తిబింబము
భద్రకము భోగవిలసితమయూరసారి మాణవకంమానిని
మణిరంగము మాలిని మంగళమహాశ్రీ మదనవిలసితము మధుమతి
మంజులయాన రథోధ్ధతము లయగ్రాహి లలిత వసుంధర
వంశస్థము వినయము విభూతివిమానం సుకాంతి
సుందరిసింహగతి సింహరేఖ స్రగ్విణి సుకేసర
స్వాగతం శిఖరిణిశ్రీశ్రీపెంపు / స్త్రీహంసమాలి


ఇంకా రావలసిన విశెషవృత్తాలు చాలానే ఉన్నాయి.

శ్రీరామార్పణమస్తు.


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.