7, జనవరి 2021, గురువారం

రామచంద్ర పాహిమాం

రామచంద్ర పాహిమాం రాఘవేంద్ర పాహిమాం

కోమలాంగ శ్యామలాంగ కోసలేంద్ర పాహిమాం


వీరవర పాహిమాం విబుధవినుత పాహిమాం

నీరజాక్ష పాహిమాం నిగమవినుత పాహిమాం

మారజనక పాహిమాం మంగళాంగ పాహిమాం

నారసింహ పాహిమాం నారాయణ పాహిమాం


విశ్వజనక పాహిమాం విశ్వవంద్య పాహిమాం

విశ్వవినుత పాహిమాం విశ్వార్చిత పాహిమాం

విశ్వపోష పాహిమాం విశ్వాత్మక పాహిమాం

విశ్వనాథ పాహిమాం విశ్వమూర్తి పాహిమాం


వరదాయక పాహిమాం సురనాయక పాహిమాం

నిరుపమాన పాహిమాం నిరంజన పాహిమాం

పరమేశ్వర పాహిమాం పరంజ్యోతి పాహిమాం

కరుణాకర పాహిమాం కమలనాభ పాహిమాం


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.