3, జనవరి 2021, ఆదివారం

ఏ రోజున ఏ గుడికో

ఏ రోజున ఏ గుడికో ఏ దైవమూర్తికో

ఈ రక్కసిమూక తాకి డేమి కర్మమో


వారిపనే యిదియని వీరు గోలచేయుదురు

వీరే చేయించిరనుచు వారు చెప్పుకొందురు

వీరి వారి యనుచరుల వీరంగా లటు లుండ

ఊరకనే వినోదించుచున్నదా దొరతనము


గుడులున్నది మనకొరకా గోవిందుని కొరకా

గుడుల మీద పైసలేరుకొనే దొరల కొరకా

గుడుల బాగు పట్టని బడుధ్ధాయిల్లారా

గుడులు మన తలిదండ్రులు కొలువుతీరిన యిళ్ళు


ముక్కలాయె తెలుగుగెడ్డ మూర్ఖులైరి పాలకులు

చక్కని అవకాశమిదే చిక్కినది విమతులకు

ఎక్కడుంటి వయ్య రామ ఎక్కుపెట్టవేమయ్య

నిక్కువముగ కోదండము నీచుల నణగించగ


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.