7, జనవరి 2021, గురువారం

అమ్మా యిపుడు

అమ్మా యిపుడు కొంచె మాగవమ్మ నీవు ముద్దు

గుమ్మా రమ్మా సోకు చేసుకొమ్మా నీవు


విల్లెత్తు వాని కొరకు వేచితి వెన్నేళ్ళో ఆ

విల్లెత్తి విరిచి నిన్ను పెళ్ళాడిన వీరుడు ని

న్నిల్లాలిని చేరగా నించుక జాగైనచో

తల్లడిలేవే పిచ్చితల్లీ బాగున్నదే


పది నెలలు వేచితివే పతిరాక కొరకు తల్లి

ఆదయుడైన తులువ రావణాసురుని తోటలోన

ముదిత నేడు పతిరాక ముహూర్తము జాగైన

మదిని తల్లడిలేవే మరియు బాగున్నదే


ఓ రామలక్ష్మి నీ వూరక నిట్టూర్చకే 

శ్రీరామచంద్రు లేమొ చేరవచ్చు వేళాయె

సారసాక్షి విరహాలు చాలించి రావే బం

గారు తల్లి యంగరాగాలు నగలు వేచేనే


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.