30, జూన్ 2013, ఆదివారం

పాహి రామప్రభో - 153

ఉ. రామయ యేమి కన్ను లివి రాగవిషాక్తవిలోకనంబులం
భూమిని నిత్యముం గలుష బుధ్ధిని గ్రుమ్మరు జీవు డార్తిమై
స్వామిపదాంబుజంబులను చక్కగ చూడుడటంచు వేడుచో
నేమియు లక్ష్యపెట్ట విక నేమి యొనర్పగ వచ్చు చెప్పుమా

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-6-7)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.