12, జూన్ 2013, బుధవారం

పాహి రామప్రభో - 135

కం. నలుదిక్కుల నలుమూలల
పొలుపుగ దేవతలు నిలచి భువనేశ్వర నీ
సెలవెల్ల వేళ సేయం
గలవారలు రామ భూమికన్యారమణా
 
(వ్రాసిన తేదీ: 2013-5-23)