4, జూన్ 2013, మంగళవారం

పాహి రామప్రభో - 127

ఆ.వె.  నన్ను గూర్చి చింత నా కేమియును లేదు
నిన్ను గూర్చి చింత నిత్య మగుట
నన్ను నీవు ప్రోచు టెన్నడు నా స్వామి
రామచంద్ర వేగ రాగ దయ్య

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-5-20)


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.