2, జూన్ 2013, ఆదివారం

పాహి రామప్రభో - 125

తే.గీ. ఆ యయోధ్యకు సాటియే యమరనగరి
పుణ్యమున్నంత కాలమే భోగమచట
రామపురవాసు లందరు స్వామి కృపను
పరమధామంబు వైకుంఠ పురము జనిరి

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-5-20)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.