29, ఆగస్టు 2013, గురువారం

కామెంట్లలో లింకులు ఇవ్వటం ఎలాగో తెలుసుకోండి.

ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం నేను తెలుగుభావాలు బ్లాగులో ఒక వ్యాఖ్యలో రాయటానికి సరిగా కుదరక ఇబ్బంది పడ్డాను!

అదీ గాక, ఈ‌ సూచన సోదర బ్లాగర్లు అనేక మందికి ఉపయోగిస్తుందని అనిపిస్తోంది.

కాబట్టి ఒక బుల్లి టపాగా వేస్తున్నాను నా బ్లాగులో

ఉదాహరణకు మనం,  తెలుగుభావాలు సైట్ లింక్‌ను మన వ్యాఖ్యలో చూపించాలీ అనుకుంటే, ఇలా టైప్ చేయాలి

<a href="http://telugubhaavaalu.wordpress.com/"> తెలుగుభావాలు </a>

ఇలా టైప్ చేస్తే మన వ్యాఖ్యలో  తెలుగుభావాలు  అని కనిపిస్తుంది అన్నమాట.