9, ఆగస్టు 2013, శుక్రవారం

పాహి రామప్రభో - 197

శ్రీరామచంద్రులవారికి తాంబూలం సమర్పించుకున్నాక మనం చేయవలసిన ఉపచారం నమస్కరించటం

నమస్కారం

క. ఈ కొలది పూజ గైకొని
నాకు ప్రసన్నుండవగుము నా తండ్రీ‌ రా
మా కరుణామృత సాగర
నీకు నమస్కారశతము నీరజనయనా

తాత్పర్యం.  ఓ‌ శ్రీరామచంద్రప్రభూ, కరుణామృత సముద్రుడా. ఏదో‌ నాశక్తి కొలదీ‌, భక్తికొలదీ చేసీ యీ కొంచెపు పూజను దయచేసి స్వీకరించవలసినది. నాకు ప్రసన్నుడవు కావలసినదిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. ఓ కలువకన్నుల దేవరా, నీకు మనసా వంద నమస్కారాలు చేస్తున్నాను.

(ఆగష్టు  2013)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.