20, ఫిబ్రవరి 2013, బుధవారం

ఆ విల్లెందుకు ద్రుంచగా వలసె


శా. ఆ విల్లెందుకు ద్రుంచగా వలసె నయ్యా రామచంద్రప్రభో
నీ వద్దానిని యెత్తి యెక్కిడుటయే నీమంబు గానుండగా
ఠీవిం దోర్బల మొప్ప వంచగనె తా డిల్లాయె కాబోలు నం
తే వీరాగ్రణి వేరు కారణము లేనే లేదు సీతాపతీ


(వ్రాసిన తేదీ: 2013-1-17)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.