19, ఫిబ్రవరి 2013, మంగళవారం

తప్పులు పట్ట వచ్చు నెడ

ఉ. తప్పులు పట్ట వచ్చు నెడ తప్పక దేవత లందు గూడ నే
తప్పులు లేని వాడొకొని దాశరధీ గమనించ వచ్చునే
తప్పన నీ చరిత్రమున దానవ మానవ దేవతోత్తముల్
జెప్పగ నొక్క సంఘటన జిక్కునె మ్రొక్కెద నీకవశ్యమున్


(వ్రాసిన తేదీ: 2013-1-17)


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.