15, ఫిబ్రవరి 2013, శుక్రవారం

వనజాసన వాసవులే


కం. వనజాసన వాసవులే
నిను పొగడగ నేర రన్న నే నెంతటి వా
డను నా రామయ తండ్రీ
మనుజుడ నజ్ఞానపూర్ణమతి నల్పుండన్


(వ్రాసిన తేదీ: 2013-1-16)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.