3, ఫిబ్రవరి 2013, ఆదివారం

పరమవిరోధి పైన దయ


చం. పరమవిరోధి  పైన దయ వచ్చునె రాజున కాహవంబునన్
కరమరు దైన యిట్టి ఘన కార్యము రాము డొకండె సేసె సా
గరముల కైన హద్దు లనగా గల వుర్విని హద్దు లేని దై
పరగును కేవలంబు రఘు వల్లభు దివ్యకృపామృతాబ్ధియే.


(వ్రాసిన తేదీ: 2013-1-12)


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.