1, ఆగస్టు 2019, గురువారం

శివశివా యనలేని జీవుడా


శివశివా యనలేని జీవుడా నీకు
శివుడు చెప్పు మంత్రము చెవికెక్కునా

రామమంత్ర మైన నేమి యేమంత్ర మైన నేమి
ప్రేమమీఱ చెప్ప నేమి విననేర్తువా
నీ మనసే విషయవిషనీచకాసారమైన
నేమి చేయగల డయ్య యీశ్వరుడైన

శివుడిచ్చెడి మంత్రము చిత్తజగురు మంత్రము
భవతారక రామమంత్ర మవలంబించి
యవలీలగ చేరవచ్చు  హరిపదంబును కాని
శివుని పై గురికుదరక చెడిపోతివే

గురికుదిరి శివుని వేడుకొనువాడ వొక్కనాడు
తరుణ మెఱిగి శివుడు నిన్ను దయజూచును
దొఱకు నపుడు తారకమంత్రోపదేశము కూడ
నరుడా చేరెదవు నీవు హరిపదంబును

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.