29, ఆగస్టు 2019, గురువారం

ఏం జరిగింది? - 2

ఇద్దరూ ఒకరి ముఖంలోనికి ఒకరు చూసుకుంటూ అలా ఉండిపోయారు నోట మాటలేకుండా.

మొదట భాస్కర్ ఈ లోకం లోనికి వచ్చాడు.

"సువర్ణా, నువ్వు శాంతి ఆల్బమ్‍ని తీసుకొని వెళ్ళటం నిజంగా చూసావా?" అని ప్రశ్నించాడు.

ఇంకా సువర్ణ షాక్ లోనే ఉంది. ఏమీ మాట్లాడకుండా అలా చూస్తూ ఉండిపోయింది బొమ్మలా. భాస్కర్ కొంచెం సేపు ఆమెను పరిశీలనగా చూస్తూ మౌనంగా ఉండిపోయాడు.

కొద్ది సేపటికి ఆమె కూడా పూర్తిగా బాహ్యప్రపంచం లోనికి వచ్చింది. భాస్కర్ మళ్ళా అదే ప్రశ్నని అడిగాడు.

"నిజంగానే శాంతి దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళింది" అంది.

భాస్కర్ కొంచెం లాజిక్ తీయటానికి ప్రయత్నించాడు. "నో సువర్ణా. నిజంగా నువ్వు చూసి ఉండవు. ఆమెదగ్గర పెద్ద హేండ్‌బేగ్‌ ఉందన్నావు కదా. ఆమె ఆల్బమ్‍ను దానిలో పెట్టుకొని ఉందని అనుకొని ఉంటావు."

"అనుకోవటం కాదు. నా యెదురుగానే ఆమె దానిని బేగ్‍లో పెట్టుకొంది" అంది సువర్ణ.

"ముందుగా బెడ్‍రూమ్‍ నుండి ఎవరు బయటకు వచ్చారు?"

"ఇంచుమించు ఒకేసారి వచ్చాం బయటకు"

"ఖచ్చితంగా కాదు. నువ్వు ముందు బయటకు వచ్చి ఉంటావు. అమె వేగంగా బేగ్ లోపలినుండి ఆల్బమ్ తీసి అరలో పెట్టి కూల్‍గా నీవెనుకే వచ్చింది. దట్సాల్" అన్నాడు భాస్కర్

సువర్ణ అడ్డంగా తలఊపింది. "లేదండీ. శాంతి నాకన్నా మహా ఐతే రెండు మూడు సెకన్ల వెనుక వచ్చిందేమో బయటకు. సమయం చాలదు మీరన్నట్లు చేయటానికి."

భాస్కర్ ఆలోచనలో పడ్డాడు.

"ఒకపని చేదాం సువర్ణా" అన్నాడు చివరికి.

"ఏమిటి" అంది సువర్ణ.

"నేనే శాంతిని అనుకో." భాస్కర్ తన ఆలోచనను వివరించాడు. "సీన్ మనకు చేతనైనంత బాగా ప్లే చేసి చూదాం. నిజంగా ఎంతసేపు పడుతుందో."

"ఓకే" అంది సువర్ణ.

శాంతి వెళ్ళొస్తాను అనేటప్పుడు చొరవగా బెడ్‍కు ఒక అంచున కూర్చొని ఆల్బమ్ చూస్తూ ఉంది. సువర్ణ కప్ బోర్డ్ దగ్గర ఉంది. సువర్ణ శాంతిని దాటి ముందుకు వస్తున్నప్పుడు శాంతి ఆల్బమ్‍ను సువర్ణ చూస్తుండగానే బేగ్‍లో పెట్టి నిలబడింది. సువర్ణ ముందుగా

గుమ్మం దగ్గరకు వచ్చింది. వెనుకనే శాంతి వచ్చింది సువర్ణ లెక్క ప్రకారం. సువర్ణ ఫ్రిజ్ దగ్గరకు వచ్చి కొంచె ప్రక్కకు తిరిగే సరికి శాంతి బెడ్ రూమ్‍ నుండి బయటకు వస్తూ కనబడింది.

శాంతి స్థానంలో భాస్కర్ ఉండి చేతిలో ఆ ఆల్బమ్ తీసుకొని సీన్ రిప్లే చేసి చూసారు. ఐతే హేండ్ బేగ్‍ బదులు అతడు ఒక ప్లాస్టిక్‍ కవర్‍ వాడాడు. సువర్ణ పనిలో పనిగా సెల్‍లో స్టాప్ వాచ్‍ని పెట్టింది.

మొదట శాంతి నేరుగా బయటకు వచ్చి ఉంటే ఎంత సమయం పట్టెదీ లెక్కించారు. సరిగ్గా ఐదు సెకండ్లు పట్టింది. శాంతి కొంచెం వేగంగా నడిస్తే నాలుగుసెకన్లు పట్టింది మళ్ళా రీప్లే చేసి చూస్తే.

ఈసారి శాంతి ట్రిక్ ప్లేచేసి ఉంటే అన్నది పరీక్షించారు. నాలుగు సార్లు రీప్లే చేసి చూసినా చచ్చుపక్షం పదిహేను సెకన్లు పడుతోంది. అది కూడా కప్‌బోర్దూ సీక్రెట్ అరా అప్పటికే తెరచి ఉన్నాయనుకుంటే. కాదూ అవి మూసి ఉన్నాయనుకుంటే మరొక ఆరేడు సెకన్లు

పడుతున్నది.

అంత సమయం లేదూ, నేను ఫ్రిడ్జి దగ్గరకు వచ్చే సమయానికి ఆమె గుమ్మం బయటకు వస్తూ కనిపించిందని సువర్ణ నిష్కర్షగా చెప్తోంది.

ఇద్దరూ మళ్ళా అయోమయానికి లోనయ్యారు. ఏం జరిగిం దసలు?

మెల్లగా సువర్ణకు అనుమానం బలపడ సాగింది.  "ఇదేదో పేరా నార్మల్‍ ఏక్టివిటీ లాగా అనిపిస్తోంది భాస్కర్" అంది ధైర్యం కూడగట్టుకొని.

భాస్కర్ ముఖం చిట్లించాడు. "నాన్సెన్స్ సువర్ణా. అలాంటిదేం కాదు.  ఎక్కడో నువ్వు బోల్తా పడ్డావు నోడౌట్" అన్నాడు.

"నో నో" అంది గట్టిగా సువర్ణ.

కొంచెం ఆలోచించి భాస్కర్ ఒక కొత్త రీజనింగ్ చెప్పాడు. "సువర్ణా. అసలు శాంతి ఆల్బమ్‍ను బయటకు తీయలేదు. ఒకవేళ తీసినా నీదృష్టిని మరలించి దాన్ని అప్పుడే వెనక్కు పెట్టేసింది. నీ దృష్టి మరలి ఉండగానే హేండ్‍బేగ్‍ లోంచి ఏదో ఆల్బమ్‍ బయటకు తీసి దాన్ని చూస్తున్నట్లు నటించింది."

సువర్ణ ఒప్పుకోలేదు. "ఆమె నాదృష్టిని ఏమీ మరలించలేదు" అని ఖచ్చితంగా చెప్పింది.

కొంచెం ఆగి భాస్కర్  "నా కప్‍బోర్డ్ లోపల కూడా సీక్రెట్ అర ఉంది కదూ" అన్నాడు.

"అవును కాని అది ఖాళీగానే ఉంది" అంది సువర్ణ.

"దేర్‍ యూ ఆర్! దేర్ యూ ఆర్!" అని భాస్కర్ ఎక్సైట్ అయ్యాడు.

శాంతి ఆశ్చర్యంగా చూసింది. "ఐతే ఏమిటి?" అంది.

"శాంతి నా కప్ బోర్డ్ లోపలా సీక్రెట్ అర ఉంది చూపుతాను అనగానే నువ్వు వెళ్ళి నా కప్‍బోర్డ్ తెరిచావు. అవునా" అన్నాడు భాస్కర్

"అవునవును" అంది సువర్ణ.

"నువ్వు ముందుకు నడవగానే శాంతి ఆల్బమ్‍ను వెనక్కు పెట్టేసింది క్షణంలో, కప్‍బోర్డ్ మూసింది" భాస్కర్ తాపీగా అన్నాడు. "నువ్వు రెండో సీక్రెట్ అర చూసి మళ్ళా ఇవతలకు వచ్చావు, శాంతి నీ వెనుకనే ఉంది. నువ్వు చూడకుండా తన హేండ్ బేగ్‍ లోనుండి మరొక ఆల్బం తీసి చేత్తో పట్టుకుంది."

తిరుగులేని లాజిక్!

ఇదంతా చాలా సంభావ్యం అనే అనిపించింది సువర్ణకు. తన చేతిలో ఉన్న ఆల్బమ్ ఫేక్ కాబట్టే శాంతి తనకు ఒక్క ఫోటోను కూడా చూపలేదని అనిపించింది. ఆమాటే పైకి అంది.

"ఎక్జాట్లీ" అన్నాడు భాస్కర్ మెచ్చుకోలుగా.

కాని ఆ శాంతికి ఇదంతా చేయటానికి ఏం అవసరం అన్నది ఇద్దరికీ బోధపడలేదు.

ఆలోచిస్తూ కొంచెం సేపు గడిపారు. చివరికి సువర్ణ అంది "నిద్రొస్తోంది భాస్కర్" అని. అప్పటికే నిద్రవేళ దాటి ఒక అరగంటో కొంచెం పైనో సమయం గడిచింది.


(సశేషం)