28, నవంబర్ 2016, సోమవారం

మనసు నిలకడలేని


మనసు నిలకడలేని మనుజుడ నైతి నా
మనసు నీపై నిలచు మాట యెక్కడిది

నిదురబోయెడు వేళ నీవు తలపున తోచ
నిదురలేచిన వెనుక నిన్ను పూజింప
మదిలోన నిశ్చయము మానక చేయుదు
నది సంతసము గూర్చ హాయిగా నిదురింతు
మనసు

నిదుర ముందటి బుద్ధినిశ్చయం బంతయు
నిదురలో సడలుట నిత్యకృత్యమ్మై
అదుపులేని వాంఛ లమితమోహంబును
మదిని ముప్పిరిగొన మొదలౌను దినచర్య
మనసు

అదిచేయు చిదికోరు చటునిటు తిరుగుచు
ఉదయమాదిగ దినమూరక బుచ్చి
హృదయంబులోన క్షోభింతు రామయ్య
నిదురబోయెడు వేళ నీవు తలపున తోచ
మనసు


(గమనికః తేదీ. 2016-07-21న వచ్చిన ఈ కీర్తన ఎందుకో వెలువడలేదు! ఇప్పుడు గమనించి ప్రచురించటం జరుగుతున్నది.)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.