1, నవంబర్ 2016, మంగళవారం

నా మనసేలే రామచంద్రునకు


నా మనసేలే రామచంద్రునకు
దామోదరునకు దండములు

నిర్మోహునకు నిగమవేద్యునకు
కర్మదూరునకు కమలాక్షునకు
నిర్మలమూర్తికి నిత్యాశ్రయునకు
ధర్మాకృతికివె దండములు
నా మనసేలే

పరమపురుషునకు పతితపావనా
పరమవ్రతునకు పరమాత్మునకు
నిరుపమానునకు నిర్మలసురుచిర
దరహాసున కివె దండములు
నా మనసేలే

వినయముతో కడు వేడుకతో
దనుజవిదారికి దండములు
మనుజాధిపునకు మనసా శిరసా
తనివితీరగా దండములు
నా మనసేలే


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.