7, నవంబర్ 2016, సోమవారం

శ్రీరాముడవని శ్రీకృష్ణుడవని


శ్రీరాముడవని శ్రీకృష్ణుడవని
శౌరి నీకే భజన సలిపెదము

పాడురాకాసుల పట్టిపల్లార్చగ
వేడుకతో నిల వెలసితివి
వాడిబాణముల వాదరచక్రపు
పోడిమి చెడుగుల పొగరణచినది
శ్రీ

సారపుధర్మము సత్యవివేకము
ధారుణి శుభసంధాయకమౌ
చారిత్రంబుల జనులకు చక్కగ
నేరిపి బ్రతుకులు నిలబెట్టితివి
శ్రీ

మనసునిలిపి నిను మానక కొలిచిన
మనుజుని పొందదు మాయయని
తనలో నెఱిగిన ధన్యాత్ములకు
కొనుడని మోక్షము కొసరెద వీవని
శ్రీ


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.