3, అక్టోబర్ 2021, ఆదివారం

రామనామము జగదారాధ్యనామము

రామనామము జగదారాధ్యనామము
రామనామము సర్వరక్షక నామము
 
హరినామము లందిదియే యత్యుత్తమ నామమని
హరుడు వక్కాణించినట్టి యందమైన నామము
పరమపావన నామమని భవతారక నామమని
ధరను పేరుకెక్కినట్టి దాశరథి నామము

ఓపరాని దుఃఖంబుల నూడ్చునట్టి నామము 
కోపమోహాదికదుష్ట గుణములణచు నామము
తాపత్రయంబుల పట్టి తరుము నట్టి నామము 
పాపలతాలవిత్రమై పరగునట్టినామము
 
సకలమునీశ్వరులు జపము సలుపుచుండు నామము
సకలభక్తవరులు పాడు చక్కనైన నామము
సకలలోకములకు సుఖసంవర్ధక నామము
సకలార్ధసిధ్ధికరము జానకీశు నామము

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.