13, ఏప్రిల్ 2015, సోమవారం

తపము తపమంటా రదేమయ్యా


తపము తపమంటా రదేమయ్యా మరి యా
తపము వలన ఫలిత మేమయ్యా
తపము తపమన ధర్మపరుడై దాశరథినే నమ్మియుండుట
తపసి వెన్నుగాచి యుండుట దాని ఫలితము తెలిసికొనుము   
తపముతపము తపమన యెల్లవేళల దాశరథినే తాను కొలుచుట
అపజయమ్ము లేక కోరిక లన్ని తీరుట దాని ఫలము         
తపముతపము తపమన రామధ్యానము దాని ఫలితము బ్రహ్మఙ్ఞానము
తపము చేసి ఙ్ఞానియై పరతత్త్వమందే తాను కలియును          
తపము


3 కామెంట్‌లు:

 1. తపము వలన ఫలిత మేమయ్యా ?


  ఏవీ లేదు ! టైం బర్బాద్ తప్పించి ! అహం కాలోస్మి !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సమయం వృధా అవుతుందని ఎందు కనుకుంటారండీ? ఆ ఊహ సరికాదు.

   కాలోస్మిలోకక్షయకృత్ప్రవృధ్ధో అని భగవద్వాక్యం ఉన్నది కదా. కాలం అనే భగవత్స్వరూపమైన వనరును భగవచ్చింతనకే వినియోగించటంలో వృధా అయ్యేది ఏమీ ఉండదు. దానిని ఐహికతాపత్రయాలకు వెచ్చించటంలోనే అది వృధా అవుతూ ఉంటుంది.

   ఒక భౌతికవనరుగా కాలాన్ని భావించేవారు లోకపు భౌతికనియమాలలో నిలచి జీవించవలసి ఉంటుంది. అదే కాలాన్ని భగవసత్స్వరూపంగా ఎఱిగి వర్తించేవారు భౌతికమైన పరిమితులనుండి ముక్తులై భగవదేఛ్ఛను అనుసరించి లోకంలో వినోదిస్తూ హాయిగా ఉంటారు.

   తొలగించండి
  2. జిలేబీ గారి ఈ మిడిమిడి జ్ఞానపు మిడిసిపాటు ఇప్పుడు చదువుతుంటే ఎంతో వెలపరంగా ఉంది. అప్పట్లో ఆవిడకు జవాబు చెప్పటం కూడా పొరపాటేనేమో. అసలు ఆ వ్యాఖ్యను ప్రచురణచేయటమే ఒక పొరపాటేమో!

   తొలగించండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.