12, ఏప్రిల్ 2015, ఆదివారం

కర్మసాక్షులు నీదు కన్నులు


కర్మసాక్షులు నీదు కన్నులు రామ
ధర్ముడు నీ బంటు దశరథరామ
జగమెల్ల నీయాన జరుగుచుండగను
తగని యాపద నన్ను దాకునా రామ
అగణితమహిమ నీ యండనుండంగ
పగలైన రేయైన తెగకుండు రక్ష
కర్మజగమెల్ల నీ భక్తజనుల నిండగను
తగని భయములు నన్ను దాకునా రామ
నిగమాంతసంవేద్య నీ నామమహిమ
పొగడెడు నాకు నీ పోడిమి రక్ష  
కర్మజగమెల్ల నీ బంట్ల జయగాథ లెగయ
తగని వగపులు నాకు తగులునా రామ
యుగయుగంబుల మన కున్నట్టి బంధమే
యగు చుండు తులలేని దైనట్టి రక్ష
కర్మ


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.