28, ఏప్రిల్ 2013, ఆదివారం

జ్ఞానము రామ

ఉ. జ్ఞానము రామ నేటికన చక్కగ నాకు లభించె నీ దయన్
మానము రామ నీదె వమానప్రశంశలు జూడ నీ‌ దయల్ 
ప్రాణము రామ నీ‌ కృపయె రమ్మని పిల్చిన నాడు వచ్చెదన్
పూనిక రామ నాది యని పొల్పుగ దేనిని గూర్చి పల్కెదన్

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-4-24)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.