13, ఏప్రిల్ 2013, శనివారం

కాలబ్రహ్మసురాధినాధ

శా.  కాలబ్రహ్మసురాధినాధనిటలాక్షాద్యర్చితప్రాభవా
నీలాంబోధరకాయకాంతికలితా నిష్పుణ్య నిష్పాప దృ
ల్లీలాఖండితభక్తదుఃఖవనపాళీ దైత్యనిర్మూలి నీ
కేలూతం గొననిచ్చి దాసుని కటాక్షింపంగదే రాఘవా


(వ్రాసిన తేదీ: 2013-3-15)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.