16, ఏప్రిల్ 2013, మంగళవారం

చేరి సోదరత్రయము

తే.గీ. చేరి సోదరత్రయము సామీరి గొలువ
హేమ సింహాసనంబున రామ నీవు
సీతతో గూడి కూర్చుండి చెన్ను మీర
భూమి నేలుము నా చిత్త భూమి తోడ

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-4-16)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.