4, నవంబర్ 2020, బుధవారం

రామ రామ జయ జయ రామ రామ

రామ రామ  జయ జయ రామ రామ హరి
రామ రామ  జయ జయ రామ రామ

శ్రీమన్నారాయణుడవు రామ రామ మాకై
భూమికి దిగి వచ్చినావు రామ రామ
రామ రామ జయ జయ రామ రామ రఘు
రామ రామ జయ జయ రామ రామ

కామారి వింటి నెత్తిన రామ రామ చెలగి
భూమిజా వరుడవైన రామ రామ
రామ రామ జయ జయ రామ రామ సీతా
రామ రామ జయ జయ రామ రామ

తామస రావణనిధన రామ రామ బ్రహ్మ
కామారిప్రముఖవినుత రామ రామ
రామ రామ జయ జయ రామ రామ విజయ
రామ రామ జయ జయ రామ రామ

శ్రీమదయోధ్యాపతి రామ రామ సర్వ
భూమిపాల సంసేవిత రామ రామ
రామ రామ జయ జయ రామ రామ రాజా
రామ రామ జయ జయ రామ రామ

ప్రేమతో మమ్మేలెడు రామ రామ భక్త
కామితార్ధ దాయక హరి రామ రామ
రామ రామ జయ జయ రామ రామ సుగుణ
ధామ రామ జయ జయ రామ రామ


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.