2, నవంబర్ 2020, సోమవారం

రారేల రారేల రాముని సేవకు

రారేల రారేల రాముని సేవకు

వేరెవరిని సేవించకను


కూటికి భ్రమపడి కుమతుల సేవించి

మాటిమాటికి చాటుమాటుగను

గోటను కన్నీరు మీటుచు గడుపగ

నేటికి రాముని చాటున బ్రతుకగ


కోరిన విచ్చెడి కొలువనగా అది

శ్రీరఘురాముని సేవనమొకటే

వారిజనయనుడు బహుసుభుండని

మీరు గ్రహించి మిక్కిలి వేడ్కను 


ఒరులను సేవించి యున్నన్నాళ్ళును

నరులకు లే దానంద మన్నది

హరి రఘురాముని యండను నిలిచిన

నరులదె బ్రహ్మానంద మి దెరిగి


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.