3, నవంబర్ 2020, మంగళవారం

జయజయ సీతారామా అంటే

జయజయ సీతారామా అంటే జయములు శుభములు కలిగేను
భయహరుడగు మన రామచంద్రుడు వరములు జల్లుగ కురిసేను

విల్లు పట్టిన వీరబాలుడై విరచెను రాముడు తాటకను
కల్లజేసి రాకాసుల మాయల కాచెను తపసి యాగమును
నల్లనయ్యకు పలికిరంతట చల్లగ మునులు జయజయలు
చల్లని తండ్రికి మొదలాయెనదే యెల్లలోకముల జయజయలు

మెల్లగ శివుని వింటినంటితే ఫెళ్ళున నదియే విరుగుటతో
నల్లనయ్యకు జనకుని సభలో కొల్లలాయెను జయజయలు
ఫుల్లాబ్జాక్షుని గని దేవతలును పొంగి పలికిరి జయజయలు
చల్లని తండ్రికి విస్తరించెనదె యెల్ల లోకముల జయజయలు

చల్లని తల్లికి చక్కని తండ్రికి చప్పున పెండిలి జరిగినది
నల్లనయ్యకు పలికె నంతట నాలుగుదిక్కులు జయజయలు
చల్లని తండ్రికి చక్కని తల్లికి జయజయలే‌  జయజయలు
యెల్లకాలముల నెల్లలోకముల కొల్లలు వీరికి జయజయలు

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.