10, అక్టోబర్ 2020, శనివారం

రాముడే ఆదర్శము

భూమినున్న జనులకెల్ల రాముడే ఆదర్శము
రామతత్త్వమె కాలసాగరరమ్యదీపస్తంభము


సృష్టి నెనుబదినాల్గులక్షల జీవగణము లందున
సృష్టికర్త మనుజజన్మము చేసె నతిశ్రేష్ఠముగ
దుష్జమార్గము లందు బోవక తొలగక సత్పథమును
శిష్టులై శ్రీరామభక్తవిశిష్టులై తరియించుడు


ఎవరి కేది ప్రాప్తమో అది యెట్టులైనను కలుగదా
ఎవరి కెవరీ లోక మందున నేల కార్పణ్యములయా
చివరి కందర కున్న చుట్టము భువిని రాము డొక్కడే
పవలు రేలును రామచంద్రుని భక్తితో సేవించుడు


నిత్యము శ్రీరామచరితము నెమరువేయు మనుజుని
సత్యముగ పరమేశ్వరుని కృప సర్వవిధముల కాచును
భృత్యుడై శ్రీరాముని సేవించు నట్టి మనుజడు
స్తుత్యుడా దేవతలకైనను సుజనులారా నిక్కము

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.