21, అక్టోబర్ 2020, బుధవారం

అప్పా రామప్పా

అప్పా రామప్ఫా నే నొప్ప మరలా పుట్ట

చప్పున మోక్షమే యిప్పించవయ్య


మరల పుట్టి గర్భనరకము చొరలేను

మరల మరణభయము భరియింప లేను

మరల సిరుల కొరకు పరుగు లెత్త లేను

మరల కాపురుషుల మాటలు పడలేను


మరల పుట్టి నిన్ను మరచుదునో యేమొ

మరల మాయ లోన మసలుదునో యేమొ

మరల దుశ్చేష్టలు మరగుదునో యేమొ

మరల నీదయవచ్చు మాటెప్పుడో యేమొ


మరల మరల పుట్ట మరి నా వశము కాదు

మరల మరల నీదు చరణముల పడుదు

మరల మరల నిన్ను మాతండ్రి వేడుదు

మరల మరల నన్ను మరి పుట్ట జేయకు


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.