19, నవంబర్ 2021, శుక్రవారం

జయజయ బృందావనసంచారీ జయజయ రాసవిహారీ

జయజయ బృందావనసంచారీ జయజయ రాసవిహారీ
 
జయజయ మురళీగానవిలోలా జయజయ గోవిందా
జయజయ యమునాతీరవిహారీ జయజయ జయ కృష్ణా

జయజయ మోహవిమోచనకారీ జయజయ గోవిందా
జయజయ నందయశోదాతనయా జయజయ జయ కృష్ణా
 
జయజయ సురగణవైరివిదారీ జయజయ గోవిందా
జయజజయ గోపకులాలంకారా జయజయ జయ కృష్ణా
 
జయజయ గోపీమానసచోరా జయజయ గోవిందా
జయజయ శతశత మదనాకారా జయజయ జయ కృష్ణా
 
జయజయ జయ హరి సర్వాధారా జయజయ గోవిందా
జయజయ జయ హరి విజయవిహారీ జయజయ జయ కృష్ణా
 
జయజయ జయ హరి గోపకుమారా జయజయ గోవిందా 
జయజయ జయ హరి పరమోదారా జయజయ జయ కృష్ణా
 
జయజయ కరుణాపారావారా జయజయ గోవిందా
జయజయ బృందారకపతిసన్నుత జయజయ జయ కృష్ణా
 
జయజయ ప్రావృణ్ణీరదశ్యామా జయజయ గోవిందా
జయజయ జలజాతాసనసన్నుత జయజయ జయ కృష్ణా
 
జయజయ గోవర్ధనభూధరధర జయజయ గోవిందా
జయజయ గోగోపజనోధ్ధారా జయజయ జయ కృష్ణా
 
జయజయ రామానుజ స్మితవదనా జయజయ గోవిందా
జయజయ ఆశ్రితజనసంరక్షక జయజయ జయ కృష్ణా
 
జయజయ తాపత్రయసంశోషణ జయజయ గోవిందా
జయజ నిగమశిఖరసంచారా జయజయ జయ కృష్ణా
 
జయజయ బ్రహ్మానందప్రదాయక జయజయ గోవిందా
జయజయ త్రిజగన్మంగళరూపా జయజయ జయ కృష్ణా
 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.