21, ఫిబ్రవరి 2019, గురువారం

నీ దివ్యవిభూతియై నెగడు నీ విశ్వమున


నీ దివ్యవిభూతియై నెగడు నీ విశ్వమున
నీది కాని దిసుమంతయు లేదు లేదు లేదు

తొలుత నోం కారముచే తెలియదగిన బ్రహ్మమవు
వెలయించి నావు సృష్టి విస్తరించి విలాసముగ
సలలితముగ సకలచరాచరముల జొచ్చినావు
కలయజూడ బ్రహ్మాండము కాదు నీకు భిన్నము

సర్వభూతమయుడ వీవు సర్వసముడ వీవు
సర్వసృష్టిపోషకుడవు సర్వాంతరాత్ముడవు
సర్వేశుడ వఖిల సృష్టి శాసకుడవు నీవు
గర్వముడిగి నిన్ను నేను కడుభక్తి గొలుతును

హరి దహరాకాశవర్తి వగు నిన్ను రాముడ వని
పరమమోదమున నెఱింగి పరితృప్తుడ నైతి
నిరుపమాన మగు సృష్టిని నిన్ను వేరు నాక
నిరంతరము కీర్తింతును నిశ్చయము మహాత్మ[ ఈ కీర్తన విష్ణుసహస్రనామములలోని 1వ నామం విశ్వమ్ అను దానికి వ్యాఖ్యాన పూర్వక సంకీర్తన.]

3 కామెంట్‌లు:

 1. రామ నాదం
  శ్యామ వేదం
  ఆ వేదానికి నిరుక్తం ఉన్నట్టు
  ఈ పద్యాలకి వ్యుత్పత్తి ఇస్తారా?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మిత్రులు హరిబాబు గారు,
   ఇవి కీర్తనలండీ, పద్యాలు కావు.
   ఇకపోతే వ్యుత్పత్తి ఇస్తారా అనటంలో మీ ఉద్దేశం ఈ కీర్తనలకు ప్రతిపదార్థ, తాత్పర్య, భావవిశదీకరణాలు ఇమ్మనా? చూడండి. అదంత బాగుండదేమో! ఒక కీర్తనను వెలయించి అది ఎలా అర్థంచేసుకొనవలసినదీ ఆ కీర్తనాకారుడే వివరించటం కొంచెం ఇబ్బందికరమైన విషయం. ఐతే ఎవరన్నా దోషారోపణలు చేసినా, తప్పుడు అన్వయాలి తీసినా అటువంటి పని చేయవలసి రావటం జరుగవచ్చును.

   తొలగించండి
  2. మిత్రులు హరిబాబు గారు, ప్రస్తుతం నేనున్న పరిస్థితుల కారణంగా విపులంగా చెప్పటానికి వీలుకుదరటం లేదు. ఈ కీర్తనను విష్ణుసహస్రనామస్తోత్రంలోని మొట్టమొదటి నామం విశ్వమ్ అనేదానికి వ్యాఖ్యానపూర్వకంగా గ్రహించ కోరుతాను.

   తొలగించండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.