14, ఫిబ్రవరి 2019, గురువారం

రాముడు మనవాడు సీతారాముడు మనవాడు


రాముడు మనవాడు సీతా
రాముడు మనవాడు

ఏమి యడిగినను ప్రేమతోడ మన
కామితంబు లిడు కరుణామయుడు
సామంతులనో సామాన్యులనో
యేమి వివక్షయు నించుక జూపడు

చిరుచిరు నగవుల చిలుకువాడు మన
ధరనేలే కడు ధర్మవిభుండు
సురనరమునిగణ పరిసేవితుడై
హరవిరించినుతు డగు మన రాముడు

కోరిన ముక్తిని కొసరుచుండు మన
శ్రీరఘురాముడు కూరిమితోడ
తారకనాముని తలచు వారలకు
నారకభయమే నాస్తినాస్తి భళి

8 కామెంట్‌లు:

 1. రిప్లయిలు
  1. నరకము అనటానికి బదులుగా నారకము అని కూడా అనవచ్చును.
   అదీకాక వేరేవిధంగా కూడా అన్వయం చెప్పవచ్చును. నారకభయం అంటే నరక సంబంధమైన భయము అని.
   ఎలాగైనా ఇబ్బందిలేదు.

   తొలగించండి
  2. చోరుల భయమే నాస్తి (అనగా piracy & copyright violation నుండి విముక్తి) కూడా అనొచ్చని అనుకుంటా.

   తొలగించండి
  3. జై గారు, చోరాది అష్టకష్టాలకన్న నరకబాధను గూర్చిన భయమే జీవికి హెచ్చు కదండీ. అందుచేత వీలైనంత పెద్దవిషయానికే కీర్తనలో చోటివ్వటం. అదీ కాక నారకభయమే నాస్తి అని నొక్కి చెప్పటం ఎందుకంటే తారకనామంతో పునీతమైన మనస్సు కల జీవుడింక కర్తృత్వదాహం లేకనే లోకసంగ్రహార్థంగా బ్రతుకుతాడు కాబట్టి పాపాలు అంటేదీ లేదు యముడు పట్టి శిక్షించేదీ లేదు అని చెప్పటం కోసం అన్నమాట.

   తొలగించండి
  4. Agreed sir.

   నా చోరుల ప్రస్తావన "సింగపూరు వీక్షకుల" గురించి.

   తొలగించండి
  5. అవునండీ ఈ సింగపూరు చోరులెవరో తెలిసిచావటం లేదు. ఒకరి సలహాతో నా మెయిల్ పాస్‍వర్డ్ కూడా మార్చి చూసినా పరిస్థితిలో మార్పు లేదు. బ్లాగర్ వాడికి ఫిర్యాదు చేయాలేమో ఒక శుభముహూర్తం చూసుకొని.

   తొలగించండి
  6. Sir,
   Once you have asked me about sudden boom in thetraffic!Is it becsuse of hackers?I thought in a different way - really Sinners only can do such thing?

   తొలగించండి
  7. హరిబాబు గారూ, జంక్ ట్రాఫిక్ కొనసాగుతూనే ఉందండి. కారణం తెలియటం లేదు.

   తొలగించండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.