21, మార్చి 2022, సోమవారం

బ్రహ్మానుభవము కలిగెడు దాక బ్రహ్మ మెఱుకపడదు

బ్రహ్మానుభవము కలిగెడు దాక బ్రహ్మ మెఱుకపడదు
బ్రహ్మానుభవము కలిగిన పిమ్మట బ్రహ్మమె తానగును
 
బ్రహ్మము గూర్చి పుస్తకములలో వ్రాతలు చదువుకొని
బ్రహ్మాండముగా పండితులందరు పలుకుచుందు రెపుడు
బ్రహ్మము గూర్చి పండితులాడెడు పలుకులు దబ్బరలు
బ్రహ్మానుభవము లేని వారల పలుకు లగుట వలన
బ్రహ్మవిదులలో  సగుణబ్రహ్మోపాసకు లొకరీతి
బ్రహ్మవిదులలో నిర్గుణబ్రహ్మోపాసకు లొకరీతి
బ్రహ్మానుభవము క్రమముగ నిర్గుణబ్రహ్మమయం బగును
బ్రహ్మతత్త్వవిదు లానందఘన స్వరూపులే కనుక 
బ్రహ్మాత్మైకస్వరూపుని ధనములు బడయుదు రాత్మజులు 
బ్రహ్మాత్మైకస్వరూపుని పుణ్యము బడయగలరు హితులు
బ్రహ్మాత్మైకస్వరూపుని పాపము బయడదు రహితులిక
బ్రహ్మవిదుడు ప్రారబ్ధము గడిచి బడయగలడు ముక్తి
బ్రహ్మానుభవము కలుగుచుండు పరబ్రహ్మము కృపచేత
బ్రహ్మము కృపతో సగుణంబగుచు ప్రభవించెను ధరణి
బ్రహ్మమపుడు శ్రీరామచంద్రపరబ్రహ్మముగా నెసగె
బ్రహ్మానందము కోరిన వారు రాముని గురుతెఱిగి
బ్రహ్మంబనుచు భజించి జగమే రామమయం బనుచు
బ్రహ్మవేత్తలై బ్రహ్మాత్మైకత బడయగలరు నిజము
బ్రహ్మానుభవసంపూర్ణులు వారు బడయగలరు ముక్తి
 


1 కామెంట్‌:

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి. తమ పరిచయం పొందుపరచకపోతే అజ్ఞాతల వ్యాఖ్యలు వెంటనే బుట్టదాఖలు అవుతాయి.