16, ఏప్రిల్ 2021, శుక్రవారం

శ్రీరామదైవమా కారుణ్యమేఘమా

శ్రీరామదైవమా కారుణ్యమేఘమా
నేరుపుమీఱగ నిన్నుకీర్తించనీ

మారశతకోటిసుకుమారుడవు నీవని
క్రూరరాక్షససంహారశీలుడవని
వారిజమిత్రసద్వంశపావనుడవు
నారాయణుడవు జనార్దనుండవనుచు

నరనాయకుడవని సురనాయకుడవని
పరమమునిసంఘసంభావితాకృతివని
వరభక్తలోకసంప్రార్థితనిరుపమ
పరతత్త్వమీవని పావనాకృతివని

వేదవేద్యుడవని విజయశీలుడవని
మాదేవదేవుడవు మంగళాకృతివని
నాదలోలుడవని జ్ఞానప్రదుడవని
భూదేవి కల్లుడవు మోక్షప్రదుడవని


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.