19, నవంబర్ 2023, ఆదివారం

శ్రీరఘురామా యని పలుకవయా

శ్రీరఘురామా యని పలుకవయా చిత్తశాంతినే పొందవయా

నారాయణు డా‌రామచంద్రుడే నరులకు దిక్కని తెలియవయా


ఘోరమైన సంసారకూపముప కూలి యుంటి నని గురుతెఱిగి

కూరిమితో వెడలించి బ్రోచుటకు గోవిందుడు కలడని యెఱిగి

నేరము లెంచక నరుల కండగా నిరతము హితుడై నిలుచు హరి

ధీరుడు దశరథసుతుడు రాముడై ధారుణి గలడని మదినెఱిగీ


మేలుగ బ్రహ్మాండములను గాచే నీలమేఘశ్యాముని నమ్మి

చాలమంది సద్భక్తుల బ్రోచిన జలజాక్షునిపై గురి నిలిపి

గాలిపట్టి సేవించు రాముడై కలడతడని మదిలో నెఱిగి

నాలుకపై హరినామము నుంచి యనారతమును సేవించుచును


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.