9, మే 2022, సోమవారం

రామనామము చేయరా శ్రీరామనామము చేయరా

రామనామము చేయరా శ్రీరామనామము చేయరా నీ
వేమి చేసిన మానినా శ్రీరామనామము చేయరా

పాపతూలవాతూల మనగా వరలుచుండును రామనామము
కోపతాపము లణచి శాంతిని కూర్చుచుండును రామనామము
శాపగ్రస్తము లైన బ్రతుకుల చక్కబరచును రామనామము
లోపమెన్నక భక్తులను దయజూచుచుండును రామనామము

రామనామము నోటనుండిన రాదు లోటనుమాట బ్రతుకున
రామనామము సాటిసంపద భూమిపై నింకొకటి లేదు
రామనామము చిత్తశాంతిని ప్రేమతో నీకొసగుచుండును
రామనామము చేయువానిని రాముడే రక్షించుచుండును

పవనతనయుడు పులకరించుచు పాడుచుండును రామనామము
శివుడు నిత్యము ప్రేమమీఱగ చేయుచుండును రామనామము
అవనిజనుల తరింపజేయగ నవతరించెను రామనామము
పవలురేలును నీవు మానక పాడరా శ్రీరామనామము
1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.