30, మే 2022, సోమవారం

పలుకవలెను రామనామము పలుకవలయును

పలుకవలెను రామనామము పలుకవలయును
పులకరించి రామనామము పలుకవలయును
 
పలుకవలెను రామనామము పరమమధురము  
పలుకవలెను రామనామము వరశుభకరము
పలుకవలెను రామనామము భవభయహరము
పలుకవలెను రామనామము పవలురేలును 
 
పదుగురిలో రామనామము పలుకవలయును
పదేపదే రామనామము పలుకవలయును
వదలకుండ రామనామము పలుకవలయును
పదిలముగా రామనామము పలుకవలయును 
 
రామనామము సర్వమనోరంజనకరము
రామనామము కామితార్దప్రదాయకము
రామనామము సర్వలోకక్షేమంకరము
రామనామము మోక్షసామ్రాజ్యప్రదము
 
 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.