22, మే 2020, శుక్రవారం

రాజీవలోచన శ్రీరామ భవమోచనరాజీవలోచన శ్రీరామ భవమోచన

ఈ జీవితము నీదే యీశ రఘునందనకామాది రిపులచే నే కడు నొచ్చియుంటిరా

తామసులగు వీరి తరుమలే కుంటిరా

యేమి యుపాయమును నే నెఱుగలే కుంటిరా

నీ మహిమ జూపర నీవే శరణంటిరమోసపుచ్చెడు తనువుల మొదటినుండి దూరుచు

వేసగాని వోలె నేను పెక్కుమా ర్లాడితినిరా

వేసరితిరా దేవుడా నీ దాసుడనురా ఏలరా

దాసపోషక నీవు నాపై దయచూప వలయురాకడకు వచ్చుచుండెరా యీ కాయమున సత్త్వము

పడిన పాట్లు చాలురా నా బాధలుడుగ జేయరా

బడలుచున్న నాలుక నిను నుడువుచున్నది చూడరా

వడివడిగ  నీవు నేడు వచ్చి నన్నేలరావ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.