13, ఏప్రిల్ 2018, శుక్రవారం

నిన్ను నేను మరువకనిన్ను నేను మరువక నన్ను నీవు విడువక
యన్నా యీ‌యెడబా టన్న దెట్లు కలిగె

మనమధ్యన మాయ తెఱ మంచిది కాదయ్య
తనయంతట తానది మనమధ్యన దూఱిన
మనమిర్వురమును దాని పనిబట్టుట మేలు
మునుకొని నీవటు చేయుదువని నేను ప్రార్థింతు

నేలపైకి వచ్చుట నేను చేసిన తప్పు
యీలాగున కాలచక్రమింత కఠినమైన
జాలమును పన్ను టెఱుగ జాలనైతినే
యేలాగున నైన బయట కీడ్చుమని ప్రార్థింతు

మనుజులలో కలిగిన మహావిష్ణుదేవుడా
నను విడువని దేవుడా నారామచంద్రుడా
వెనుకటి వలె నిన్ను కలసి వేడ్కమై యుండ
కనికరించు మని యిదే‌ కడుగడు ప్రార్థింతు


2 వ్యాఖ్యలు:

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.